Onze doelstellingen

Om notariscliënten te beschermen en de werking van het notariaat te verbeteren, heeft de Ombudsdienst voor het notariaat twee kernopdrachten: klachten behandelen en aanbevelingen formuleren op individueel en structureel vlak.

Om deze taken correct te vervullen is de Ombudsdienst onafhankelijk, onpartijdig, deskundig, toegankelijk en transparant. Daarnaast is deze dienst bevoegd om informatie te verzamelen, te bemiddelen en aanbevelingen te doen.

Onze garanties

De ombudsman werkt onafhankelijk, onpartijdig, deskundig, toegankelijk, wettig en transparant.

secret

DISCRETE klachtenBEHANDELING

De ombudsman voor het notariaat behandelt gevoelige informatie en werkt uiterst voorzichtig om de persoonlijke levenssfeer van de klager te beschermen. Alle medewerkers van de Ombudsdienst zijn gebonden door het beroepsgeheim.

book

Erkend door FOD Economie

De ombudsman voor het notariaat voldoet aan alle wettelijke criteria van buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen. Hij is gekwalificeerd door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

handshake

OBJECTIEF, ONAFHANKELIJK EN ONPARTIJDIG

De ombudsman voor het notariaat is autonoom. Hij beschikt over een eigen budget. Hij is een neutrale bemiddelaar die niet optreedt voor één partij maar rekening houdt met de argumenten van al de betrokken partijen. Hij streeft naar een evenwichtige, redelijke en rechtvaardige oplossing.

Een vraag over een klacht?

 

lees meer

Veelgestelde vragen

Raadpleeg DE FAQ

Lees meer