Onze doelstellingen

De Ombudsdienst voor het notariaat biedt de consument een eenvoudig, toegankelijk en snel instrument om een geschil met zijn notaris op te lossen. Deze dienst behandelt klachten en formuleert individuele en structurele aanbevelingen.

De ombudsman is onafhankelijk, onpartijdig, deskundig, toegankelijk en transparant. Om zijn taken te vervullen, verzamelt hij informatie en treedt hij op als bemiddelaar.

 

#COVID19 #CORONAVIRUS #altijdtotuwdienst

Dames en heren,
Beste medeburgers,

Ons land, net als de rest van Europa en ook ver daarbuiten, beleeft momenteel een grote gezondheidscrisis.
Onze gewoontes zijn op hun kop gezet en onze levens zijn veranderd door de sociale afzondering die de federale regering ons NOODZAKELIJKERWIJS oplegt.

Meer dan ooit nodigen alle ombudsmannen, net als alle overheden en de medische wereld, u uit om de maatregelen tegen de verspreiding van het virus, nauwgezet te volgen.
Om op de hoogte te blijven van de evolutie van de situatie, raden wij u aan om regelmatig de website www.info-coronavirus.be/nl/ te raadplegen.
Als u nog vragen heeft, kunt u bellen naar 0800 14 689. De lijnen zijn tijdens de week open tussen 8 uur en 20 uur en in het weekend tussen 10 uur en 20 uur.

De Belgische ombudsmannen herinneren u er ook aan dat hun diensten altijd voor u beschikbaar zijn. Hoewel beperkter en in de huidige moeilijke omstandigheden, gaat het leven door en zorgen de openbare diensten ervoor dat ze beschikbaar blijven.
Als u een probleem ondervindt of in geval van een geschil, doe dan een beroep op de bevoegde ombudsman.

Om de ombudsman te vinden die u kan helpen, ga naar www.ombudsman.be.

Blijft thuis en red levens! We rekenen op u!

Onze garanties

De ombudsman is neutraal: als bemiddelaar werkt hij onafhankelijk, onpartijdig, deskundig, toegankelijk, wettig en transparant.

secret

DISCRETE klachtenBEHANDELING

De Ombudsdienst voor het notariaat behandelt de gevoelige informatie met de nodige voorzichtigheid om de privacy van de klager te beschermen. Alle medewerkers van de ombudsdienst zijn gebonden door het beroepsgeheim.

book

Erkend door FOD Economie

De Ombudsdienst voor het notariaat voldoet aan alle wettelijke criteria die door de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen worden vereist en maakt deel uit van de door de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie gekwalificeerde entiteiten.

handshake

OBJECTIEF, ONAFHANKELIJK EN ONPARTIJDIG

De ombudsman voor het notariaat is onafhankelijk: hij beschikt over een eigen budget. Hij is een neutraal bemiddelaar die niet optreedt voor één partij, maar rekening houdt met de argumenten van alle betrokken partijen. Hij streeft naar een evenwichtige, redelijke en rechtvaardige oplossing.

Een vraag over een klacht?

lees meer

Veelgestelde vragen

Raadpleeg DE FAQ

Lees meer